15 września 2020

„Damy drugie życie średniowiecznym ruinom”. Konferencja na WBiA

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

W Europie jest co najmniej kilka tysięcy zabytkowych ruin. Często są one zaniedbane albo przekształcane w hotele, restauracje lub biura. Jak je ochronić, zachowując przy tym najważniejsze ich cechy – autentyczność i integralność? Naukowcy z sześciu krajów (Polski, Chorwacji, Czech, Słowacji, Słowenii oraz Włoch) prowadzili badania, dzięki którym udało się wypracować standardy służące utrzymaniu tych obiektów. Swoimi rozwiązaniami dzielą się na międzynarodowej konferencji poświęconej projektowi RUINS, która odbywa się 14-15 września br. na Politechnice Lubelskiej. Obrady prowadzone są zdalnie.

 

W spotkaniu online uczestniczy blisko 200 specjalistów z zakresu szeroko pojętej ochrony zabytków. Rozmawiają na temat rozwiązań zaproponowanych przez zespół, którego liderem jest Politechnika Lubelska.

– Współpraca 6 krajów o różnych tradycjach i doświadczeniach umożliwiła opracowanie uniwersalnego modelu, który może być stosowany w całej Europie. Przez blisko 3 lata prowadziliśmy badania dokumentacji i oceny stanu technicznego ruin oraz działań konserwatorskich. Badania wykonaliśmy m.in. na zamku w Janowcu nad Wisłą, forcie Bzovik na Słowacji, Villi Beatrice d'Este we Włoszech, czy kościele St. Stošija w Zadarze. W efekcie stworzyliśmy katalog nowoczesnych, atrakcyjnych form wykorzystania, zarządzania i ochrony ruin w ich obecnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości historycznej – mówi koordynator projektu RUINS prof. Bogusław Szmygin, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej.

Dzięki opracowanym standardom możliwe będzie stworzenie kompleksowych planów zarządzania dla historycznych ruin. Pomogą one właścicielom i zarządcom zabytkowych ruin, a także lokalnym, regionalnym i krajowym władzom w wykorzystaniu potencjału ekonomicznego tego dziedzictwa do rozwoju gospodarczego regionów, a także w zachowaniu wartości średniowiecznych ruin jako dziedzictwa kulturowego.


– Innowacyjność naszych rozwiązań polega na wyjściu poza problemy techniczne i stworzeniu zintegrowanego modelu, który łączy w sobie 3 elementy: współczesne użytkowanie, nowoczesne zarządzanie i zrównoważoną ochronę ruin – podsumowuje prof. Bogusław Szmygin.