18 września 2020

Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej kadencji

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

Dnia 18 września 2020 r. Senat Politechniki Lubelskiej zainaugurował nową kadencję 2020-2024. Jego członkowie spotkali się w auli Wydziału Mechanicznego tak, aby obrady przebiegały zgodnie z reżimem sanitarnym.

 

Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia przez rektora prof. Zbigniewa Patera aktów powołania nowym przewodniczącym komisji senackich, którymi zostali:

prof. dr hab. inż. Piotr KISAŁA – Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki

prof. dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA – Komisja ds. Rozwoju Kadry

dr hab. inż. Paweł KOMADA – Komisja ds. Kształcenia

dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI – Komisja ds. Badań Naukowych

dr hab. Paweł ZAPRAWA – Komisja ds. Budżetu i Finansów.

W trakcie obrad przyjęte zostały pierwsze uchwały w tej kadencji Senatu, m.in. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej za rok 2019/2020 oraz uchwalenia planu posiedzeń Senatu w bieżącym roku akademickim.