Forum Partnerów w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020

Zapraszamy do udziału w Forum Partnerów organizowanym w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie online.

Cele i korzyści:

  • możliwość nawiązania nowych kontaktów partnerskich z instytucjami i organizacjami z Europy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego
  • wymiana doświadczeń 
  • proces rekrutacji gwarantuje spotkanie z nieprzypadkowymi ludźmi

Każdego dnia wydarzenie będzie gromadziło praktyków projektowej współpracy międzynarodowej w następujących obszarach tematycznych:

  • dzień I (06.10.2020) – przedsiębiorczość oraz współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem ochrony środowiska
  • dzień II (07.10.2020) – polityka społeczna w tym edukacja oraz projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • dzień III (08.10.2020)  – kultura, turystyka i sport

 

Rekrutacja do udziału w Forum potrwa do 23 września 2020r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: https://lublin2020.conrego.pl/ w zakładce Forum Partnerów.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji na Forum Partnerów jest rejestracja na Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020.