2 października 2020

Inauguracja na Politechnice Lubelskiej. Inna niż dotychczas

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

Politechnika Lubelska zainaugurowała 68. rok akademicki. Uroczystość odbyła się 2 października 2020 r. i miała charakter hybrydowy. Na sali zgromadzeni byli tylko nieliczni goście oraz przedstawiciele pracowników i studentów. Przebieg inauguracji można było śledzić na stronie internetowej Uczelni, a także w mediach społecznościowych.

 

Politechniką Lubelską przez najbliższe cztery lata pokieruje rektor prof. Zbigniew Pater.

– Po raz pierwszy jako rektor otwieram dzisiaj nie tylko nowy rok akademicki, ale również nową kadencję władz rektorskich. Przed nami cztery lata wspólnej pracy. Sukces można przypisywać nowym technologiom i innowacyjnym produktom, ale za nimi zawsze stoi człowiek. Dlatego podstawą współczesnego zarządzania musi być postawienie na pracownika i relacje międzyludzkie. Tak właśnie zamierzam zrobić – kierować się zasadą „zarządzania blisko człowieka” jako kluczem do osiągnięcia sukcesu Uczelni i jej pracowników" – mówił rektor. 

W przemówieniu rektor podziękował swoim poprzednikom: – Piękny i funkcjonalny kampus to zasługa rektorów minionych kadencji, dlatego teraz składam im szczególne wyrazy uznania. Wiemy jednak, że kontynuowanie tych prac jest konieczne. Przed nami więc kolejne inwestycje w infrastrukturę – na początek rewitalizacja domów studenckich, dzięki której dostosujemy ich standard do współczesnych warunków. Kolejnym etapem będzie modernizacja sal wykładowych i laboratoriów – podkreślił rektor.

W związku z ograniczeniem liczby gości przebywających na auli zrezygnowano z niektórych tradycyjnych punktów inauguracji. Nie odbyło się wręczenie medali i odznaczeń, ta część uroczystości przeniesiona zostaje na inny termin. Mniej liczna była grupa studentów, która złożyła uroczyste ślubowanie.

Symbolicznie dwóch pracowników Uczelni – prof. Wojciech Franus i mgr inż. Łukasz Majewski – uhonorowanych zostało Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości.

Wykład inauguracyjny pt. „Doskonałość naukowa w kontekście nowego modelu ewaluacji i kategoryzacji” wygłosił prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.