5 października 2020

Rektor Politechniki Lubelskiej przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KRASP

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

Rektor prof. Zbigniew Pater został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024.

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej KRASP.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie instytucję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, dziewięć szkół ma status uczelni stowarzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% procent wszystkich studentów w Polsce.