Program SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Intensywny międzynarodowy program kształcenia (dalej: IMPK) to krótka (trwającą nie krócej niż 30 godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczoną dla studentów lub doktorantów z zagranicy w postaci:

  • szkoły letniej lub zimowej,
  • kursów specjalistycznych,
  • szkoleń,
  • wizyt studyjnych (w tym zagranicznych),
  • zaangażowania profesorów z zagranicy,
  • dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów

Termin rozpoczęcia i długość Projektu: Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2021 roku a 1 września 2023 roku. Projekt może trwać od 12 do 28 miesięcy.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu (max 3 projekty z Uczelni) wynosi minimum 100 000,00 zł a maksymalnie 800 000,00 zł.

 

Nabór wniosków (wyłącznie w języku polskim) będzie prowadzony w terminie do 15 grudnia 2020 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

 

Wstępna rejestracja projektu w PL : mgr Beata Kijak-Mitura (b.kijak@pollub.pl, tel #4110)

Więcej informacji na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie