Konferencja AMCM 2020

W dniach 21-23 października na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbędzie się, planowana pierwotnie na czerwiec 2020, X międzynarodowa konferencja Analitical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures AMCM2020

Jest to międzynarodowa konferencja, która stawia sobie za cel prezentację wyników badań naukowych i osiągnięć z zakresu konstrukcji betonowych i murowych, a także dyskusję naukową i wymianę doświadczeń. Nie bez znaczenia jest prezentacja trendów rozwojowych analizowanych konstrukcji i transfer najnowszej wiedzy do praktyków.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, odbywa się co trzy lata i organizowana jest przez różne polskie ośrodki naukowe (dotychczas konferencję organizowały Politechnika Białostocka, Łódzka, dwa razy: Wrocławska, Krakowska i Śląska).

Ze względu na pandemię COVID 19 zbliżająca się konferencja odbędzie się w sposób zdalny. Pomimo to gromadzi naukowców nie tylko z Polski i Europy (m.in. Austrii, Niemiec, Czech, Włoch) ale swój udział potwierdzili także naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, a nawet Ekwadoru, Sri Lanki i Tajwanu.

Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwa międzynarodowy komitet naukowy. Głównym organizatorem jest Katedra Konstrukcji Budowlanych w kooperacji z Katedrą Mechaniki Budowli i Katedrą Dróg i Mostów. 

 

Program konferencji znajduje się w załącznikach.

 

Załączniki: