Zmarł prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

Społeczność Politechniki Lubelskiej ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 14 października 2020 r. zmarł w wieku 68 lat

 

prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

w latach 2005-2008 i 2008-2012

zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń absolwentów.

 

Profesor Henryk Komsta ukończył studia inżynierskie w 1975 roku na Wydziale Mechanicznym ówczesnej WSInż. w Lublinie, a w 1977 r. otrzymał tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, a w 2000 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – maszyny przemysłu spożywczego na Akademii Rolniczej w Lublinie. W roku 2007 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.

Profesor związany był z Politechniką Lubelskiej od 1975 r., gdzie rozpoczął pracę
w Zakładzie Maszyn Przemysłu Spożywczego. W kadencji 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego, a od roku 2011 był dyrektorem Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii (obecnie Katedra).

Zajmował się m.in. problematyką doskonalenia, ze względu na jakość i energochłonność, konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Jego zainteresowania naukowe obejmowały także zagadnienia związane z ekotechnicznymi aspektami budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń roboczych.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie w dniu 19 października 2020 r. o godz. 11:00.