DZIEŃ REKTORSKI- 2.11.2020 r.

Drogie Studentki i Studenci Politechniki Lubelskiej!


Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej, Pan Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. Uczelni, ustanowił godziny rektorskie w dniu 2 listopada w godzinach 8 - 20 dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Lubelskiej.