16 października 2020

Obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego w formie zdalnej- terminy

Drodzy Studenci pierwszego roku!

 

 

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego dostępne jest w formie zdalnej na platformie Moodle.

 

 

Login: 0+nr legitymacji

Hasło: hasło do systemu rejestracji elektronicznej

 

Termin szkolenia: 15.10.2020r.- 31.10.2020r.

Szkolenie można odbyć w dowolnym czasie w trakcie wyznaczonych 2 tygodni.

 

Kurs składa się z lekcji oraz quizu końcowego.


Zaliczenie szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów I stopnia.