Zmarł profesor Ruslan Sorokatyi

Społeczność Politechniki Lubelskiej ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 26 października 2020 r. zmarł w wieku 56 lat

profesor Ruslan Sorokatyi

od 2016 roku związany z Wydziałem Podstaw Techniki,

w latach 2017-2019 adiunkt w Katedrze Podstaw Techniki WPT.

 

 

Profesor Ruslan Sorokatyi w 1986 roku ukończył pięcioletnie studia dzienne, uzyskując dyplom inżyniera-mechanika o specjalności technologia budowy maszyn, obrabiarek i narzędzi na Wydziale Mechanicznym Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. W roku 1993 decyzją Rady Naukowej Chmielnickiego Instytutu Technologicznego, Ministerstwa Oświaty Ukrainy uzyskał stopień naukowy kandydata nauk technicznych, porównywalny w Polsce z PhD, o specjalności tarcie i zużycie maszyn. W roku 2009 po obronie rozprawy habilitacyjnej pt. „Naukowe podstawy i realizacja sposobu obliczenia zużycia węzłów tarcia metodą triboelementów” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności tarcie i zużycie maszyn, nadany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki, porównywalny ze stopniem doktora habilitowanego w Polsce. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora (Ukraina).

Od 1988 roku związany był zawodowo z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym, z którym Wydział Podstaw Techniki od lat prowadzi naukową i dydaktyczną współpracę. Od 2012 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Informatyki i Technik Informacyjnych, Wydziału Programowania i Systemów Komputerowych i Telekomunikacyjnych Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego oraz członka Rady tego Uniwersytetu. Z Wydziałem Podstaw Techniki PL był związany od 2016 roku, gdzie dał się poznać jako oddany kolega, lubiany i poważany przez studentów.

 

Prowadzone przez niego badania obejmowały następujące tematy:

  • badania tribologiczne oraz modelowanie procesów zużycia kompozytów węglowo-grafitowych,
  • badania procesów zużycia łożysk,
  • obliczenie naprężenia w kontakcie,
  • modelowanie niezawodności tribosystemów,
  • obliczeniowe metody tribotechnicznej niezawodności konstrukcji,
  • komputerowe modelowanie procesów zużycia przy normalnym i szybkościowym tarciu,
  • opracowanie metod modelowania komputerowego procesów zużycia,
  • modelowanie procesów dyskretnego wzmocnienia powierzchni tarcia.

 

Pogrzeb profesora Ruslana Sorokatyi odbędzie się w dniu 27.10.2020r. godz.14:45 na cmentarzu rejonu "Rakowo", Chmielnicki, Ukraina.