Komunikat prorektora ds. studenckich w sprawie dokumentowania realizacji zajęć zdalnych

KOMUNIKAT

prorektora ds. studenckich

 

Szanowni Państwo,

na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej, ogłoszonego tekstem jednolitym w Obwieszczeniu Nr 4/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 października 2020 r., oraz w związku z ograniczeniami wynikającymi z platformy Office 365 uprzejmie informuję, że prowadzący zajęcia dydaktyczne na odległość spoza terenu Uczelni zobowiązani są do udokumentowania realizacji zajęć zdalnych za pomocą jednej z poniższych możliwości:

  • generowania zrzutów ekranu potwierdzających datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć zdalnych;
  • generowania list obecności ze spotkań Teams (arkusz .csv);
  • innych opcji dostępnych w oprogramowaniu używanym do prowadzenia zajęć zdalnych, zgodnie z wiedzą informatyczną osoby prowadzącej zajęcia (np. pliki raportów generowane na platformie Moodle).

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 2 listopada 2020 r., natomiast zajęcia zrealizowane w październiku br. należy udokumentować zgodnie z ww. zarządzeniem Rektora oraz z dotychczasowymi wytycznymi określonymi przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

 

Dr hab. inż. Paweł Droździel,

prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej