Nagrody za publikacje w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

W 2020 roku pracownicy Politechniki Lubelskiej reprezentujący dyscyplinę naukową informatyka techniczna i telekomunikacja otrzymali za granicą i w kraju szereg nagród za swoje publikacje.

Zespół autorski reprezentujący Katedrę Informatyki w składzie dr Adam Kiersztyn, dr hab. Paweł Karczmarek, mgr Krystyna Kiersztyn (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz Prof. Witold Pedrycz (Uniwersytet Alberta w Kanadzie, ale także prowadzący zajęcia na kierunku informatyka w naszej Alma Mater) otrzymała nagrodę „Best Paper Award” za pracę „The Concept of Detecting and Classifying Anomalies in Large Data Sets on a Basis of Information Granules” pokonując blisko 500 innych prac zgłoszonych na konferencję FUZZ-IEEE 2020. Światowy Kongres Inteligencji Obliczeniowej „IEEE World Congress on Computational Inteligence (WCCI) 2020 odbył się w dniach 19-24 lipca w Glasgow (140 pkt. w.g. listy MNiSW).

Zespół w składzie: dr Grzegorz Kłosowski i dr hab. Edward Kozłowski zatrudnieni na Wydziale Zarządzania otrzymali nagrodę „Sensors 2020 Best Paper Awards” za pracę „A Non-Destructive System Based on Electrical Tomography and Machine Learning to Analyze the Moisture of Buildings” (3. współautor dr hab. Tomasz Rymarczyk reprezentuje Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie). Obecna nagroda dotyczyła najlepszego artykułu badawczego opublikowanego w 2018 r. w prestiżowym czasopiśmie Sensors (100 pkt. w.g. listy MNiSW) wydawanego przez MDPI AG z siedzibą w Bazylei, a udostępnianego w wersji elektronicznej przez Internet.  

Duet dr Grzegorz Kłosowski i dr hab. Tomasz Rymarczyk otrzymali również nagrodę „Best Paper Award 2020”, za najlepszą publikację naukowo-badawczą przyznaną w kwartalniku Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability (100 pkt. w.g. listy MNiSW) za artykuł opublikowany w 2018 r. pod tytułem „Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities”. Prace publikowane w tym kwartalniku są indeksowane przez światowe bazy bibliograficzno-abstraktowe, w tym: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus czy SciSearch.