VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szóstą edycję Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN.
Już 24-25 listopada spotkamy się online, by dyskutować nad najważniejszymi i najbardziej palącymi kwestiami w szkolnictwie wyższym.

Konferencja nie będzie jednostronna, a interaktywna – zapewnimy wszystkim uczestnikom możliwość udziału w dyskusji.

W ramach wydarzenia czekają na Państwa dwa dni transmisji na żywo pełne debat z udziałem najbardziej prominentnych przedstawicieli środowiska akademickiego w Polsce oraz rzeczowych prezentacji najlepszych rozwiązań wspierających działalność uczelni zwłaszcza w czasie COVID.

Merytorycznie LUMEN 2020 skupi się na zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19, wdrażaniem Ustawy 2.0 i wyzwaniami nowej kadencji władz rektorskich. Pokażemy aktualne trendy w szkolnictwie wyższym, omówimy liczne zmiany prawne i zaprezentujemy innowacje zarządcze gotowe do zaadaptowania na uczelniach.

Łącznie program Konferencji LUMEN obejmuje aż 10 paneli z udziałem 40 praktyków zarządzania uczelniami. Każdy z paneli poświęcony jest innemu, kluczowemu tematowi związanemu z aktualną sytuacją uczelni w Polsce i na świecie. Pierwszy dzień Konferencji dotyczyć będzie zarządzania strategicznego, a drugi zarządzania operacyjnego.
Obszerność tematyki Konferencji najlepiej oddają tytuły poszczególnych paneli:

Zarządzanie strategiczne

  • Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce
  • Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020─2024
  • Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki
  • Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia
  • Ewaluacja działalności naukowej 2017─2021 – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia

Zarządzanie operacyjne

  • Zarządzanie dorobkiem naukowym – gdzie w strukturach uczelni umiejscowić odpowiedzialność operacyjną?
  • Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji
  • Gdy sprint zamienia się w maraton – kształcenie zdalne jako element długoterminowej strategii działania i rozwoju szkół wyższych
  • Narzędzia ułatwiające zarządzanie uczelnią w erze Covid – doświadczenia i dobre praktyki
  • Jak bezpiecznie i efektywnie organizować egzaminy studenckie na odległość w kontekście pandemii COVID-19?

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji i naszymi prelegentami na stronie www.lumen.edu.pl - udział jest całkowicie bezpłatny.

Zaproszenie na VI Konferencję LUMEN 2020 ONLINE