VI REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

VI REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU
 
PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych, Wydziałów: Mechanicznego oraz Elektrotechniki i Informatyki  Politechniki Lubelskiej  do udziału w 360 godzinnych stażach krajowych.

Obecnie prowadzony jest nabór uzupełniający na staże dla następującej grupy studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych: 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki  Politechniki Lubelskiej:

  1. Kierunek Elektrotechnika
  2. Kierunek Mechatronika
  3. Kierunek Inżynieria Biomedyczna

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROWADZONA BĘDZIE  OD DNIA 16.11.2020 ROKU DO DNIA 18.12.2020 ROKU.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na staż – Załącznik na 6 (do pobrania ze strony projektu)
  2. Kwestionariusz – formularz danych osobowych -  Załącznik nr 1 (do pobrania ze strony projektu)
  3. List motywacyjny
  4. Curriculum vitae
  5. Średnia ocen za ostatni semestr- do pobrania  z właściwego dziekanatu wydziału

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY PRZESŁAĆ WYŁACZNIE  ZA POMOCĄ TRADYCYJNEJ POCZY NA ADRES:

Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D
Anna Michalska - Koordynator Merytoryczny

z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”- nabór 2019/2020 – VI REKRUTACJA UZUPEŁNIJĄCA

UWAGA!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA STAŻU W FORMIE ZDALNEJ!!!

 Więcej informacji na stronie projektu: http://pl2022.pollub.pl

Zapraszamy!!!