19 listopada 2020

Wynalazek naszych naukowców trafi na rynek chiński

Czteroletnia współpraca Politechniki Lubelskiej z Ningbo University z Chin zaowocowała wspólnym projektem współfinansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Przez najbliższe dwa lata polscy i chińscy naukowcy pracować będą nad rozwiązaniami dotyczącymi nowych technologii walcowania osi do wagonów kolejowych, pełnych i drążonych.

 

– Na rynku chińskim brakuje obecnie ok. 1 mln sztuk osi kolejowych, z których każda waży ok. 400 kg. Osie te mają różne kształty i gabaryty. Chodzi o to, żeby zastosować uniwersalną walcarkę sterowaną numerycznie i wyposażoną w jeden komplet narzędzi (rolek kształtujących) do wytwarzania wszystkich osi – mówi prof. Zbigniew Pater z Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, rektor Politechniki Lubelskiej.

Zespół naukowców z Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej posiada doświadczenie w procesach kształtowania plastycznego wyrobów pełnych i drążonych w postaci osi i wałów, które są wykorzystywane w przemyśle kolejowym oraz motoryzacyjnym. W tym celu badacze zaprojektowali i zbudowali trójwalcową walcarkę sterowaną numerycznie.

– Nasze rozwiązanie pozwala na przyspieszenie produkcji oraz zmniejsza jej uciążliwość dla środowiska. Dodatkowym atutem jest uniwersalność - za pomocą tych samych narzędzi możemy wykonywać elementy o różnych kształtach i wymiarach – informuje prof. Jarosław Bartnicki z Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, kierownik projektu.

Polscy i chińscy naukowcy będą prowadzić badania dotyczące m.in. kinematyki płynięcia metalu w procesie walcowania skośnego i jakości osi wagonowych wykonanych za pomocą walcarki numerycznej. Badany będzie również wpływ mikrostruktury na osiągi eksploatacyjne osi, a także mechanizm wzrostu pęknięć zmęczeniowych i prognozowania trwałości.

W składzie międzynarodowego zespołu są następujący naukowcy: prof. Jarosław Bartnicki, prof. Zbigniew Pater, prof. Janusz Tomczak, dr inż. Tomasz Bulzak oraz profesor Shu Xuedao.

Ningbo University w 2017 r. został wybrany jako ogólnokrajowy uniwersytet wiodący w dyscyplinie budowy maszyn. Posiada on bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej związanej z inżynierią mechaniczną i mechaniką, obejmującą w szczególności procesy walcowania części obrotowych oraz badania nowych technologii walcowania skośnego.