1 grudnia 2020

Nauka i przemysł łączą siły w walce z uciążliwymi dla środowiska odpadami

Zespół naukowców Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (http://msagroup.pollub.pl) pod kierownictwem prof. Małgorzaty Franus otrzymał blisko 3,2 mln zł na badania dotyczące wykorzystania surowców odpadowych do otrzymywania kruszyw ceramicznych przy zastosowaniu promieniowania mikrofalowego. Finansowanie pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Projekty aplikacyjne”.

 

Lubelscy badacze współpracować będą ze spółką Bikoserwis z Nowin koło Kielc, która od 26 lat zajmuje się materiałami sypkimi oraz technologią ich obróbki. Dzięki współpracy powstanie innowacyjne rozwiązanie pozwalające ograniczyć ilość uciążliwych dla środowiska odpadów, co wpisuje się w aktualnie przyjętą strategię rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Zamierzamy produkować kruszywa lekkie z materiałów odpadowych. W tym celu przeprowadzimy utylizację wybranych odpadów do produkcji kruszyw lekkich wykorzystując po raz pierwszy promieniowanie mikrofalowe. Jako odpadów użyjemy osadów ściekowych, popiołów lotnych i zużytych sorbentów. Dodatkowo, nowością będzie otrzymywanie kruszyw z mieszaniny różnych odpadów, a nie tylko z jednego ich rodzaju – mówi prof. Małgorzata Franus z Katedry Budownictwa Ogólnego, kierownik projektu.

Prace będą trwały 2,5 roku. Naukowcy przeprowadzą charakterystykę chemiczną i mineralogiczną wybranych surowców odpadowych, opracują skład surowcowy mas keramzytowych i technologii granulowania, a także poddadzą analizie wpływ parametrów ogrzewania mikrofalowego na właściwości kruszyw.

– Aby ocenić właściwości fizykomechaniczne otrzymanych kruszyw i przeprowadzić badania nad kierunkami ich zastosowania, zaprojektujemy i zbudujemy instalację demonstracyjną do otrzymywania kruszyw o wydajności 100 kg/1h – informuje Tomasz Bień, dyrektor ds. technicznych Bikoserwis.

 

Politechnika Lubelska dzięki ścisłemu współdziałaniu z gospodarką oraz otwartości na nowe technologie od kilku lat znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych uczelni w kraju. W tym roku lubelska uczelnia w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w kategorii innowacyjność zajęła 1. miejsce. Wysoką pozycję Politechniki Lubelskiej potwierdza również raport Urzędu Patentowego RP, wg którego lubelska uczelnia jest liderem pod względem liczby dokonanych zgłoszeń w 2019 roku (135 zgłoszeń), natomiast biorąc pod uwagę liczbę udzielonych przez UP RP patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe Politechnika Lubelska jest jednym z najaktywniejszych podmiotów w kraju, zajmując
2 miejsce.