17 grudnia 2020

WIELKA PAKA DLA DZIECIAKA - podsumowanie akcji

Fot. J. Krzysiak Fot. J. Krzysiak

Szanowni Państwo,

Pracownicy Politechniki Lubelskiej,

serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję "WIELKA PAKA DLA DZIECIAKA" i przekazanie tak wielu darów dla podopiecznych domów dziecka w Przybysławicach. Po raz kolejny jako społeczność akademicka udowodniliśmy, że los innych nie jest nam obcy. Mimo trudnych dla nas wszystkich czasów, nasz apel o pomoc potrzebującym spotkał się z dużym odzewem,  za co bardzo dziękujemy!

Zebrane dary zostały przekazane 16 grudnia na ręce Dyrekcji oraz Pracowników domów dziecka w Przybysławicach.

Fotogaleria tutaj

----

Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników PL