Rekrutacja na studia II stopnia

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia!

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji na poszczególnych wydziałach:

Wydział Mechaniczny: http://wm.pollub.pl/pl/kandydaci/rekrutacja-20202021-semestr-letni
 

Wydział Budownictwa i Architektury: http://wbia.pollub.pl/pl/kandydaci
 

Wydział Podstaw Techniki: http://wpt.pollub.pl/pl/rekrutacja
 

Wydział Inżynierii Środowiska: http://wis.pollub.pl/pl/kandydaci/aktualnosci
 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki: http://rekrutacja.weii.pollub.pl/index.php/ogloszenia

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

1 tura: 07.12.2020 - 31.01.2021

2 tura: 01.02.2021 - 14.02.2021 (wyłącznie dla kierunków studiów, dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

1 tura: 07.12.2020 - 31.01.2021

2 tura: 01.02.2021 - 14.02.2021

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

1 tura: 07.12.2020 - 31.01.2021

2 tura: 01.02.2021 - 14.02.2021

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

1 tura: do 03.02.2021

2 tura: do 16.02.2021

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów): 

1 tura: do 12.02.2021

2 tura: do 19.02.2021