5 stycznia 2021

Zmarł profesor Zenon Hotra, doktor honoris causa PL

 

 

 

Społeczność Politechniki Lubelskiej

 z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 4 stycznia 2021 r.

w wieku 79 lat zmarł

prof. dr hab. inż. Zenon HOTRA

doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej

 

 

 

Profesor Zenon Hotra w 1966 r. ukończył Wydział Elektro-Fizyczny Politechniki Lwowskiej, uzyskawszy dyplom inżyniera techniki elektronicznej o specjalności „Przyrządy półprzewodnikowe”. W 1972 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych, zaś dziewięć lat później w Sankt-Petersburgu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymał w roku 1984.

Zawodowo związany z Politechniką Lwowską, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Przyrządów Elektronicznych.
W latach 1988-1995 był dziekanem Wydziału Elektro-Fizycznego tej uczelni.

Obszary zainteresowań naukowych prof. Z. Hotry to badanie i opracowywanie nowych materiałów i technologii oraz elementów techniki elektronicznej: optoelektronicznych układów scalonych, mikroelektronicznych czujników wielkości fizycznych, przetworników informacji optycznej.

Dorobek naukowy prof. Hotry obejmuje autorstwo i współautorstwo ponad 600 prac naukowo-technicznych, 32 monografii
i podręczników. Profesor był twórcą szkoły naukowej w dziedzinie elektroniki, bioelektroniki i optoelektroniki, o czym świadczy liczne grono Jego wychowanków z Ukrainy, Polski, Węgier, Mongolii i Syrii.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Ważniejsze wyróżnienia to tytuły: „Zasłużony Wynalazca Ukrainy” (1989), „Zasłużony Działacz Nauki i Techniki Ukrainy” (1992), „Prymus Oświaty Ukrainy” (1994). Był członkiem Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy (1992).

W roku 1997 został uznany za najlepszego profesora-naukowca Lwowa. W roku 2004 nadano mu tytuł członkа Międzynarodowej Akademii Termoelektryki, a w roku 2007 – tytuł członkа Akademii Nauk Elektroniki Stosowanej Białorusi, Rosji i Ukrainy. W roku 2011 profesor Z. Hotra otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lwowskiej.

Współpraca profesora Z. Hotry z Politechniką Lubelską rozpoczęła się w 1994 roku. Był członkiem komitetów naukowych konferencji organizowanych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL, brał również udział w realizacji grantów badawczych i badawczo-rozwojowych, a także prac wykonywanych na zlecenie przemysłu.