Dwoje naszych naukowców laureatami stypendium NAWA

135 naukowców otrzymało stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera. Wyjadą oni do najlepszych zagranicznych uczelni w 26 krajach. W czasie pobytów trwających od 3 do 24 miesięcy będą wspólnie z zagranicznymi naukowcami realizowali projekty naukowe lub staże podoktorskie i rozwijali międzynarodową współpracę.

 

– Stypendia NAWA na wyjazdy naukowe wspierają naukowców w ich rozwoju zawodowym i przyczyniają się do wzmocnienia umiędzynarodowienia naszych uczelni. Polscy naukowcy mogą pracować z najwybitniejszymi na świecie badaczami w danej dziedzinie i nawiązywać trwałe międzynarodowe kontakty – zapewnia dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Z Politechniki Lubelskiej stypendystami programu zostali dr inż. Anna Dziubińska z Wydziału Mechanicznego oraz dr inż. Maciej Szeląg z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Dr inż. Anna Dziubińska spędzi 18 miesięcy na University of Strathclyde w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Będzie realizować staż podoktorski i prowadzić badania nad nową technologią kucia części z wysokowytrzymałych stopów magnezu z przedkuwek odlewanych.

– Dzięki stypendium będę miała możliwość pracy w gronie naukowców o międzynarodowej renomie w jednym z najlepiej wyposażonych laboratoriów kształtowania plastycznego metali na świecie w Advanced Forming Research Centre. Przełoży się to na podniesienie rangi moich badań naukowych i widoczności publikowanych wyników na arenie międzynarodowej. Liczę, że udział w programie zaowocuje wspólnymi publikacjami w prestiżowych czasopismach oraz złożeniem wspólnych wniosków projektowych na poziomie europejskim – mówi dr inż. Anna Dziubińska.

Dr inż. Maciej Szeląg będzie prowadził badania dotyczące inteligentnych materiałów budowlanych i nanotechnologii na Luleå University of Technology w Szwecji przez 3 miesiące.

– Nowoczesne budownictwo stawia coraz to większe wymagania w stosunku do właściwości kompozytów cementowych. Efektem współpracy ze szwedzkimi naukowcami będzie nowa wiedza poznawcza i praktyczna, co pozwoli na projektowanie nowoczesnych kompozytów cementowych o zwiększonej odporności na oddziaływanie podwyższonych temperatur. Stypendium przyczyni się do umiędzynarodowienia moich badań i zdobywania zagranicznych grantów – informuje dr inż. Maciej Szeląg.