Rekrutacja na szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”

Biuro projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”.

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu – strona internetowa projektu http://zprpl.pollub.pl/ zakładka dokumenty).

 

Przedmiotem jest udział w szkoleniu z zakresu "Data mining metody bez nauczyciela".

  1. Nazwa zadania: szkolenie z zakresu "Data mining metody bez nauczyciela"
  2. Liczba uczestników: 1
  3. Szkolenie - 2 dniowe
  4. Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu data mining metody bez nauczyciela. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać specjalistyczne metody data mining, tak aby móc wydobyć z danych maksymalnie dużo użytecznej wiedzy. W trakcie kursu prezentowane będą techniki data mining należące do grupy metod bezwzorcowych (unsupervised learning). Kurs zwiększy kompetencje związane z analizą rynku i zapotrzebowaniami na usługi oraz poszerzy wachlarz metodyczny w dziedzinie analizy rynku i badań marketingowych.
  5. Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia
  6. Termin realizacji zamówienia: nie później niż grudzień 2021 r.
  7. Szkolenie stacjonarne (w siedzibie Wykonawcy) lub szkolenie on-line.

 

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Załącznikiem B do regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych uczestnika/ uczestniczki projektu (załącznik nr 1b do Załącznika B do regulaminu projektu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu (załącznik 2b do Załącznika B do regulaminu projektu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Załącznika B do regulaminu projektu).

 

Dokumenty należy złożyć u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej (mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl, CENTECH, p. 104), w terminie  do 22 stycznia 2021 roku.  Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja na szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”.