12 stycznia 2021

Nabór aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,
 
W związku z dużym zainteresowaniem na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmsus+ otwarty został kolejny nabór aplikacji w projekcie KA103 2019. Zachęcam do składania aplikacji na wyjazdy szkoleniowe pracowników Politechniki Lubelskiej w ramach Programu Erasmus+ w edycji 2020/2021 (projekt 2019-1-PL01-KA103-061668). Celem wyjazdów szkoleniowych jest podnoszenie kompetencji pracowników Politechniki Lubelskiej oraz promowanie oferty Uczelni wśród partnerów zagranicznych. Oferta dotyczy przede wszystkim pracowników, którzy działają na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni oraz pracowników zaangażowanych
w sprawy związane z wymianą studencką w Uczelni. Aby wziąć udział w kwalifikacji należy (uwaga - nowe wzory formularzy na stronie BKM):
 
  • uzupełnić Formularz Aplikacyjny dostępny na stronie internetowej Biura Kształcenia Międzynarodowego oraz uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu zagranicznym,
 
  • uzupełnić Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) dostępny na stronie internetowej Biura Kształcenia Międzynarodowego oraz uzyskać zgodę instytucji przyjmującej na przyjazd pracownika.
 
Aplikacje należy składać do Biura Kształcenia Międzynarodowego do dn. 29 stycznia 2021 r. (na etapie kwalifikacji można składać skany dokumentów drogą mailową, oryginały zostaną dostarczone po wynikach kwalifikacji). Szczegółowych informacji o wyjazdach udziela mgr Dorota Adamczyk-Gruszka, tel. 4790, email d.gruszka@pollub.pl. Zachęcam również do zapoznania się ze stroną Biura Kształcenia Międzynarodowego, na której znajdują się zasady realizacji wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych: https://bkm2.pollub.pl/szkolenia/93-kraje-programu-eu-turcja/102-zasady
 
Jednocześnie przypominam o trwającym naborze ciągłym na wyjazdy a celu prowadzenia zajęć i zachęcam Państwa do udziału!
 
dr hab inż. Paweł Droździel, Prof. PL
 
Prorektor ds. Studenckich