14 stycznia 2021

Rada Uczelni na kadencję 2021-2024

Fot. T. Maślona Fot. T. Maślona

Dnia 14 stycznia 2021 r. w sali Senatu Politechniki Lubelskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na lata 2021-2024, podczas którego nowi członkowie otrzymali z rąk rektora prof. Zbigniewa Patera akty nominacji.

 

W skład Rady wchodzą trzy osoby spoza Uczelni, trzy z Uczelni oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego:

- Paweł HAJDUK – przewodniczący Rady, Prezes Zarządu SIGMA S.A.
- Wojciech LUTEK – właściciel Biura Doradztwa Środowiskowego Wojciech Lutek
- Tomasz NOWACKI – wiceprezes zarządu STACHEMA Polska Spółka z o.o.
- prof. dr hab. inż. Andrzej GONTARZ – Wydział Mechaniczny PL
- prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO – Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL
- dr hab. inż. Artur PAŹDZIOR – Wydział Zarządzania PL
- Michał IŻKO – przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PL.

W spotkaniu uczestniczyli również byli członkowie tego gremium. Rektor podziękował im za dotychczasową pracę na rzecz Politechniki Lubelskiej.

Fotogaleria tutaj.