Rekrutacja na studia II stopnia przedłużona do 14 lutego!

Informujemy, iż rekrutacja na studia II stopnia została przedłużona do 14.02.2021 r.!

Lista dostępnych kierunków znajduje się na stronie: http://kandydat.pollub.pl/

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

07.12.2020 - 14.02.2021 (wyłącznie dla kierunków studiów, dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

07.12.2020 - 14.02.2021

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

07.12.2020 - 14.02.2021

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

do 16.02.2021

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów): 

do 19.02.2021