9 lutego 2021

Prof. Włodzimierz Sitko uhonorowany przez Politechnikę Śląską

Profesor Włodzimierz Sitko, rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1973-1981) oraz Politechniki Lubelskiej (1984-1990) został uhonorowany medalem 75-lecia Politechniki Śląskiej.

 

Medal przyznał rektor profesor Arkadiusz Mężyk oraz Senat Politechniki Śląskiej w podziękowaniu za „wieloletnie zaangażowanie w rozwój uczelni, budowanie jej prestiżu i statusu uczelni badawczej”.

Niestety, w związku z panującą pandemią, medal oraz pismo  gratulacyjne zostało przekazane Panu Profesorowi korespondencyjnie.

Prof. Włodzimierz Sitko przez wiele lat związany był z Politechniką Śląską. Studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej ukończył w 1966 r. Rok później został pracownikiem tej uczelni. Prace badawcze realizował w ramach badań Katedry Organizacji i Ekonomiki Górnictwa, kierując Zespołem Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Organizacji i Ekonomiki Górnictwa oraz prodziekana Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.