16 lutego 2021

Utworzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników PL

Politechnika Lubelska jako uczelnia publiczna z dniem 1 stycznia 2021 r. została objęta przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), co oznacza obowiązek wdrożenia na naszej Uczelni Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

10 lutego 2021 r. Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater podpisał umowę o zarządzanie PPK z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Instytucja ta została wyłoniona w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników oraz zaakceptowana przez działające na Uczelni związki zawodowe.

Pracowniczy Plan Kapitałowy to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia.

 

Po więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ