17 lutego 2021

Wynalazki naszego doktoranta otrzymały nagrodę specjalną

Prezes Urzędu Patentowego RP Pani Edyta Demby-Siwek w 11. edycji konkursu Student-Wynalazca przyznała nagrodę specjalną wynalazkom doktoranta Politechniki Lubelskiej. Mgr inż. Michał Wróbel jest współtwórcą rozwiązań dotyczących sposobów wytwarzania ekologicznych asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych. Pozostałymi autorami wynalazków są naukowcy z Wydziału Budownictwa i Architektury: dr inż. Agnieszka Woszuk, prof. Wojciech Franus, dr Szymon Malinowski oraz dr Lidia Bandura.

 

Do tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 23 uczelni z całej Polski. Studenci i doktoranci z Politechniki Lubelskiej wysłali 17 zgłoszeń, zajmując drugie miejsce pod względem aktywności w tworzeniu nowych pomysłów.

Wynalazki lubelskiego doktoranta związane są z produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych przyjaznych środowisku.

Technologia nawierzchni drogowych ma zapewniać im trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Zastosowanie wybranej technologii powinno także mieć uzasadnienie ekonomicznie i być ekologiczne. Wszystkie te wymagania spełniają mieszanki mineralno-asfaltowe produkowane w obniżonych temperaturach dzięki dodatkowi zeolitów, jak również z zastosowaniem biopolimerów oraz materiału z recyklingu – mówi prof. Wojciech Franus, kierownik Katedry Geotechniki Politechniki Lubelskiej.

Istotą sposobu wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych jest to, że w procesie produkcji dodaje się do mieszanki mineralnej asfalt spieniony zeolitem umożliwiający obniżenie temperatury produkcji lub asfalt modyfikowany biopolimerem jako substytut asfaltów komercyjnych.

Taka metoda produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych pozytywnie wpływa na redukcję emisji szkodliwych substancji i ograniczenie eksploatacji złóż nieodnawialnych, powoduje zmniejszenie zużycia paliw i poprawę warunków pracy osób pracujących przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych, a także umożliwia recykling zdegradowanych nawierzchni asfaltowych – podkreśla mgr inż. Michał Wróbel.

Na dwa, z sześciu przedstawionych w konkursie wynalazków, zostały już udzielone licencje przedsiębiorstwom z branży drogowej, które planują wdrożyć je do swojej praktyki.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

W dotychczasowych jedenastu edycjach konkursu zgłoszono 1074 rozwiązania przez 2307 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców).