Aktualności

22 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu design thinking

  Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj Design Thinking - metodę projektowania innowacyjnych rozwiązań stosowaną w Google.       Projektanci Innowacji PFR to program edukacyjny prowadzony we współpracy Google i Polskiego Funduszu Rozwoju.         Design Thinking jest metodą stosowaną w Google przy tworzeniu...

21 listopada 2018

Wizyta naukowców z Japonii

  Do dnia 23 listopada przebywają na Politechnice Lubelskiej japońscy naukowcy: Profesor Narumol Matsuyama z Saga University oraz Profesor Nobuya Hayashi z Kyushu University wraz ze swoim zespołem: dr Yao Yi-Ci, Yusuke Ide i Tatsuya Nishikawa. W ramach programu Erazmus+ goście wygłosili cykl wykładów dotyczących generowania i różnorodnych zastosowań plazmy...

15 listopada 2018

Ewaluacja jakości działalności naukowej – ważne informacje

  Dobiegają końca prace nad projektem rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje dotyczące przypisania dyscyplin naukowych do czasopism naukowych ujętych w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science. Czasopisma te będą stanowiły część nowego wykazu, którego...

29 października 2018

Zaproszenie do składania wniosków – Program Stypendiów Doktoranckich Hongkongu

  Zachęcamy do uczestnictwa w Programie Stypendiów Doktoranckich Hongkongu, który umożliwia utalentowanym naukowcom podjęcie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych, biznesowych i społecznych, studiów inżynierskich, medycyny i nauk fizycznych na światowej klasy hongkońskich publicznych uniwersytetach badawczych.  ...

22 października 2018

Projekt „Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców”

  Projekt „Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców” w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  realizowany jest przez Politechnikę Lubelską w partnerstwie z Uniwersytetem Dziecięcym UNIKIDS s.c.  w Lublinie.       Termin realizacji projektu:...

22 października 2018

Złoty Medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018

  Członkowie zespołu badawczego z Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej mgr inż. Bartłomiej Mroczek i mgr inż. Łukasz Kwaśny otrzymali za prezentowane wynalazki złoty medal IWIS 2018 oraz nagrodę specjalną Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.       Nagrodzone wynalazki dotyczą rozwiązań dla sieci...

22 października 2018

Koncert "Ten jest z ojczyzny mojej"

   

21 października 2018

VI Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych WEZUT

  Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej został gospodarzem VI edycji prestiżowego spotkania Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych (WEZUT). Blisko 50 osób postanowiło przybyć w gościnne progi lubelskiej Uczelni. W dniach 18-19 października gościliśmy dziekanów i prodziekanów z: AGH Kraków,...

18 października 2018

Dzień Informacyjny „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zapraszają wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny pt.:       „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”       W trakcie spotkania...