Rok 2019

Uchwała Nr 45/2019/IX

Uchwała Nr 45/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonych na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.  


Więcej o "Uchwała Nr 45/2019/IX"

Uchwała Nr 44/2019/IX

Uchwała Nr 44/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r.  w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku transport prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.  


Więcej o "Uchwała Nr 44/2019/IX"

Uchwała Nr 43/2019/IX

Uchwała Nr 43/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.  


Więcej o "Uchwała Nr 43/2019/IX"

Uchwała Nr 42/2019/IX

Uchwała Nr 42/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.  


Więcej o "Uchwała Nr 42/2019/IX"

Uchwała Nr 41/2019/IX

Uchwała Nr 41/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria produkcji prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.  


Więcej o "Uchwała Nr 41/2019/IX"

Uchwała Nr 40/2019/IX

Uchwała Nr 40/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie warunków kierowania za granicę nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Lubelskiej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów edukacyjnych.  


Więcej o "Uchwała Nr 40/2019/IX"

Uchwała Nr 39/2019/IX

Uchwała Nr 39/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej, na których rozpoczęto kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych.  


Więcej o "Uchwała Nr 39/2019/IX"

Uchwała Nr 38/2019/IX

Uchwała Nr 38/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 38/2019/IX"

Uchwała Nr 37/2019/IX

Uchwała Nr 37/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020”.  


Więcej o "Uchwała Nr 37/2019/IX"

Uchwała Nr 36/2019/VIII

Uchwała Nr 36/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 49/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.  


Więcej o "Uchwała Nr 36/2019/VIII"