Rok 2019

Uchwała Nr 19/2019/VI

Uchwała Nr 19/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Lubelskiej za 2018 r.

Uchwała Nr 18/2019/VI

Uchwała Nr 18/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. Maksatowi Nuradilovichowi Kalimoldayevowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 17/2019/V

Uchwała Nr 17/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 47/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Kształcenia.  


Więcej o "Uchwała Nr 17/2019/V"

Uchwała Nr 16/2019/V

Uchwała Nr 16/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia  na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych o profilu ogólnoakademickim prowadzonych przez Wydział Mechaniczny.  


Więcej o "Uchwała Nr 16/2019/V"

Uchwała Nr 15/2019/V

Uchwała Nr 15/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021 – 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.  


Więcej o "Uchwała Nr 15/2019/V"

Uchwała Nr 14/2019/V

Uchwała Nr 14/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.  


Więcej o "Uchwała Nr 14/2019/V"

Uchwała Nr 13/2019/V

Uchwała Nr 13/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 13/2019/V"

Uchwała Nr 12/2019/V

Uchwała Nr 12/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 12/2019/V"

Uchwała Nr 11/2019/IV

Uchwała Nr 11/2019/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej oraz ustalenia wynagrodzenia dla jej członków.  


Więcej o "Uchwała Nr 11/2019/IV"

Uchwała Nr 10/2019/IV

Uchwała Nr 10/2019/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 10/2019/IV"