Oferta dla biznesu

Jedną z ważniejszych sfer działalności Politechniki Lubelskiej jest jej współpraca z podmiotami otoczenia. 

Władze Uczelni doceniają i wspierają współpracę zarówno z uczelniami i instytucjami naukowymi, jak i jednostkami gospodarczymi.