Szkolenia BHP 2020

KIEROWNICY:

                                          Materiały do pobrania:           

                                     Prezentacja ppt          Plik pdf

                                                                 TEST 

-------------------------------------------------------------------

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI:  

                                             Materiały do pobrania:        

                                

                                    Prezentacja ppt           Plik pdf  

                                                               TEST

------------------------------------------------------------------    

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-BIUROWI: 

                                           Materiały do pobrania:          

                                     Prezentacja ppt           Plik pdf    

                                                                TEST

------------------------------------------------------------------------------

W dniu 18.09.2020 roku w godzinach do 900 do 1100 zostanie zamieszczony test, który należy rozwiązać, podpisać i przesłać zeskanowany lub formie zdjęcia na adres mailowy: bhp@pollub.pl  do godziny 1200 (proszę zwrócić uwagę aby dane zawarte w teście były czytelne).

Oryginał testu prosimy przesłać lub przekazać do dnia 23.09.2020 roku, sekcji BHP za pośrednictwem Kancelarii Głównej PL.

Z poważaniem:

Sekcja ds. BHP i PPoż.