Kierunki studiów

Opis efektów kształcenia dla prowadzonych w Politechnice Lubelskiej kierunków studiów

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wydział Mechaniczny

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Zarządzania

Wydział Podstaw Techniki

Archiwum

(w załączeniu standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów - podstawa prawna Rozporządzenie MNiSW z dnia 12.07.2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia. (Dz.U. nr 164, poz. 1166 z późn.zm.) Architektura i urbanistyka ; Budownictwo ; Elektrotechnika ; Informatyka ; Mechatronika (kierunek prowadzony  wspólnie  przez WEiI i WM) ; Inżynieria środowiska ; Fizyka techniczna; Inżynieria biomedyczna ; Inżynieria materiałowa ; Mechanika i budowa maszyn ;Transport ; Zarządzanie i inżynieria produkcji (kierunek prowadzony wspólnie przez WZ i WM); Edukacja techniczno-informatyczna; Matematyka ; Zarządzanie