Europejska Karta Naukowca w Politechnice Lubelskiej - HISTORIA

  • wrzesień 2015 – podpisanie Deklaracji popierającej zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych przez JM Rektora Politechniki Lubelskiej,
  • listopad 2015 - powołanie Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej (Zarządzenie nr 66/2015),
  • marzec 2017 – strategia wysłana do KE,
  • 18 lipca 2017 – Komisja Europejska przyznaje Politechnice Lubelskiej logo HR Excellence in Research,
  • październik 2017 - przedłużenie działalności Zespołu EKN (Zarządzenie nr 43/2017),
  • 25 stycznia 2018 r - wdrożenie EKN i Kodeksu przy rekrutacji pracowników naukowych w PL (Pismo Okólne nr 1/2018),
  • 16 listopada 2018 r - proces zatrudniania pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w procedurze konkursowej w Politechnice Lubelskiej wedle zasad EKN (Zarządzenie nr R-53/2018),
  • 16 listopada 2018 r - wdrożenie Przewodnika określającego zasady oraz procedury rekrutacji,
  • kwiecień 2020 r. – Internal Review Raport oraz OTM-R (Otwarta, przejrzysta i merytoryczna procedura rekrutacji pracowników naukowych w PL) zgłoszony do KE (Euraxess),
  • 10 sierpnia 2020 r- zatwierdzenie Internal Review Raport i OTMRu przez EURAXESS Rights Team Komisji Europejskiej