Praca w Politechnice Lubelskiej

26 czerwca 2020

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN I MECHATRONIKI

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiejogłaszakonkurs otwarty na stanowiskoASYSTENTAwKATEDRZE PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN I MECHATRONIKIDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i...

Więcej o " Dziekan Wydziału Mechanicznego..."

18 czerwca 2020

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Dziekan Wydziału ZarządzaniaPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaK O N K U R S O T W A R T Yna stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych w ZarządzaniuDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w  art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie Politechniki...

Więcej o " Dziekan Wydziału Zarządzania..."

16 czerwca 2020

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w KATEDRZE MECHANIKI STOSOWANEJ

DziekanWydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiejogłaszakonkurs otwarty na stanowiskoADIUNKTAw KATEDRZE MECHANIKI STOSOWANEJDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.Wymagane kwalifikacje:• stopień doktora w dziedzinie nauk...

Więcej o "Dziekan Wydziału Mechanicznego..."

9 czerwca 2020

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych w Katedrze Podstaw Techniki

DZIEKANWYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJogłasza konkurs na stanowiskoASYSTENTAw Zakładzie Badań Interdyscyplinarnychw Katedrze Podstaw TechnikiDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.Wymagane kwalifikacje:•...

Więcej o "DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI..."

8 czerwca 2020

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Metod i Technik Nauczania

DZIEKANWYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJogłasza konkurs na stanowiskoASYSTENTAw Katedrze Metod i Technik NauczaniaDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.Wymagane kwalifikacje:• przynajmniej stopień magistra nauk...

Więcej o "DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI..."