Pracownicy

Opłata za udział w pikniku: 50 zł

 

Zapisy i wpłaty prosimy dokonywać do 19.06.2018  do godz15:00 u wymienionych poniżej osób:

Administracja Centralna
Anna Powolna, Katarzyna Kryńska
tel. 81 538 4169, p. 23, tel. 81 538 4600, p. 9, budynek Stołówki

Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Anna Powałka
tel. 81 538 4677, p. 309 E, budynek CIiZT

Emerytowani Pracownicy
Katarzyna Jordan-Skoczylas
tel. 81 538 4163, p. 101, budynek Stołówki

Wydział Inżynierii Środowiska
Wojciech Cel
tel. 81 538 4410, p. 110

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Janusz Boczkowski, Renata Jaroszyńska
tel. 81 538 4369, p. 106, 81 538 4289, p. E416

Wydział Podstaw Techniki
Jarosław Kuzioła
tel. 81 538 4491, p. 25

Wydział Budownictwa i Architektury
Krzysztof Głąb, Dorota Siwiec
tel. 81 538 4458 p. 130, 81 538 4460, p. 111

Wydział Zarzadzania
Ewa Kozak, Aneta Jałowiec
tel. 81 538 4509, p. 108, 81 538 4463, p. 26

Wydział Mechaniczny
Joanna Tarkowska, Małgorzata Józwik
tel. 81 538 4283, p. 02, tel. 81 538 4774, pok. 601 a

Dział Księgowości kosztów
Anna Zalewska
tel. 81 538 4826, p. 110, budynek Stołówki

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Sylwia Złomańczuk
tel. 81 538 4552, p. 131

Rektorat
Katarzyna Kołbut
tel. 81 538 4727, p. 103

 

Asppect i Spichlerz 
Sławomir Bliźniuk
tel. 81 538 4186, p. 1004 DS3

Studium Języków Obcych 
Ewelina Zbrońska
tel. 81 538 4544, p. 822 WM

Domy Studenckie
Ewa Derda
tel. 81 538 4557, p. 7 DS3