Regulamin studiów

Rok akademicki 2012/2013

Od dnia 1 października 2012r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 4/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012r.  Powyższy tekst uwzględnia również zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 35/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Do dnia 1 października 2011r. obowiązuje Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 24/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej - patrz Tekst Regulaminu Studiów. Zmiany nieuwzględnione w wyżej zamieszczonym tekście reguluje Uchwała Nr 7/2010/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2009/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej

Kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna reguluje Uchwała Nr 6/2010/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie utworzenia kierunku „inżynieria biomedyczna” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w oparciu o porozumienie podpisane pomiędzy tymi uczelniami w dniu 2 marca 2010 r. i zatwierdzenia regulaminu tych studiów - patrz Tekst regulaminu dla kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna