Dane kontaktowe

Dział Spraw Studenckich

ul.Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin ( Stołówka Studencka)

Koordynator Zespołu Świadczeń Stypendialnych

mgr Agata Zgrzebnicka
e-mail: a.zgrzebnicka@pollub.pl

PRACOWNICY DZIAŁU :

Wydział Zarządzania (kierunki Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Marketing i
Komunikacja Rynkowa)

Wydział Budownictwa i Architektury (kierunek Architektura i Budownictwo niestacjonarne)

Wydział Elektrotechniki i Informatyki ( kierunki Informatyka, Mechatronika II-go stopnia)

mgr Edyta Alinowska 

tel.(81) 5384179, pok nr 130

e-mail: e.alinowska@pollub.pl

Wydział Mechaniczny

Wydział Budownictwa i Architektury (kierunek Budownictwo stacjonarne)

Wydział Zarządzania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

Anna Walasek

tel.(81) 5384178, pok nr 129

e-mail: a.walasek@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki ( kierunki Elektrotechnika, Inżynieria Biomedyczna II-go stopnia)

mgr Agata Zgrzebnicka

tel.(81) 5384180, pok nr 128