Koła Naukowe

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE ZAREJESTROWANE W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Studenckie Koło Naukowe Automatyzacji
Katedra Automatyzacji
opiekun koła: mgr inż. Krystian Łygas
kontakt: k.lygas@pollub.pl,  tel.( 81) 5384267

Studenckie Koło Naukowe Budowy Śmigłowców
Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
opiekun koła: dr inż. Tomasz Łusiak
kontakt: t.lusiak@pollub.pl, tel.( 81) 5384248

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji
opiekun koła: dr inż. Jarosław Zubrzycki
kontakt: j.zubrzycki@pollub.pl, tel.( 81) 5384585

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Katedra Inżynierii Materiałowej
opiekun koła: dr inż. Leszek Gardyński
kontakt: l.gardynski@pollub.pl, tel.( 81) 5384215

Studenckie Koło Naukowe „INFORMATYK”
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji
opiekun koła: mgr inż. Łukasz Sobaszek
kontakt: l.sobaszek@pollub.pl, tel.( 81) 5384585

Studenckie Koło Naukowe „KOMPLAST”
Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
opiekun koła: mgr inż. Tomasz Bulzak
kontakt: t.bulzak@pollub.pl, tel.( 81) 5384244

Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Prac Projektowych
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
opiekun koła: dr inż. Mirosław Ferdynus
kontakt: m.ferdynus@pollub.pl, tel.( 81) 5384206

Studenckie Koło Naukowe Napędów Lotniczych
Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
opiekun koła: dr inż. Piotr Jakliński
kontakt: p.jaklinski@pollub.pl, tel.( 81) 5384744

Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
opiekunowie koła:
dr inż. Mariusz Kłonica
kontakt: m.klonica@pollub.pl, tel.( 81) 5384231

Koło Technologii i Przetwórstwa Tworzyw
Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
opiekun koła: mgr inż. Łukasz Majewski
kontakt: l.majewski@pollub.pl, tel.( 81) 5384225

Studenckie Koło Naukowe Samochodziarzy
Katedra Pojazdów Samochodowych
opiekun koła: dr inż. Zbigniew Kiernicki
kontakt: z.kiernicki@pollub.pl, tel.( 81) 5384253

Studenckie Koło Naukowe Technologii Materiałów
Katedra Inżynierii Materiałowej
opiekun koła: mgr inż. Mirosław Szala
kontakt: m.szala@pollub.pl, tel.( 81) 5384209

Studenckie Koło Naukowe „TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA”
Katedra Pojazdów Samochodowych
opiekun koła: mgr inż. Przemysław Sander
kontakt: p.sander@pollub.pl, tel.( 81) 5384255

Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Mechatroniki „ELMECH”
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
opiekun koła: dr inż. Przemysław Filipek
kontakt: p.filipek@pollub.pl, tel.( 81) 5384499

Studenckie Koło Naukowe Silników Spalinowych
Katedra Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
opiekun koła: dr inż. Cezary Sarnowski
kontakt: p.sarnowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384763

Studenckie Koło Naukowe First Robots                               Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki     opiekun: dr hab inż. Jakub Gajewski, profesor Uczelni               kontakt: j.gajewski@pollub.pl, (81) 5384202


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

Studenckie Koło Naukowe Elektrycznych Systemów Inteligentnych „ZORDON”
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii                              
tel.( 81) 5384299

Studenckie Koło Naukowe Elektroekologów „ELMECOL”
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
opiekun koła: dr inż. Paweł Mazurek, profesor Uczelni
kontakt: p.mazurek@pollub.pl, tel.( 81) 5384289

Studenckie Koło Naukowe „MECHATRONIK”
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
opiekun koła: mgr inż. Krzysztof Jahołkowski
kontakt: k.jaholkowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384341

Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa Elektrycznego i Techniki Wysokich Napięć „MELJON”
Katedra Urządzeń Elektrycznych i Technik Wysokich Napięć
opiekun koła: dr hab inż. Tomasz N. Kołtunowicz, profesor Uczelni
kontakt: t.koltunowicz@pollub.pl, tel.( 81) 5384713

Studenckie Koło Naukowe „XENON”
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
opiekun koła: dr inż. Artur Boguta
kontakt: a.boguta@pollub.pl, tel.( 81) 5384301

Studenckie Koło Naukowe „Grupa Net Politechniki Lubelskiej”
Katedra Informatyki
opiekun koła: dr inż. Marcin Badurowicz
kontakt: m.badurowicz@pollub.pl, tel.( 81) 5384608

Studenckie Koło Naukowe Automatyki
Katedra Automatyki i Metrologii
opiekun koła: mgr inż. Bartosz Kania
kontakt: b.kania@pollub.pl, tel.( 81) 5384305,( 81) 5384308

Studenckie Koło Naukowe „Pentagon Café”
Katedra Informatyki
sekcja: Programowanie aplikacji w języku Java
opiekun sekcji: dr inż. Piotr Kopniak
kontakt: p.kopniak@pollub.pl, (81) 5252046
sekcja: Grafika i modelowanie komputerowe
opiekun sekcji: dr inż. Jacek Kęsik
kontakt: j.kesik@pollub.pl, (81) 5252046

Studenckie Koło Naukowe Technik Zabezpieczenia Mienia „SABOTAŻ”
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
opiekun koła: dr inż. Marcin Buczaj
kontakt: m.buczaj@pollub.pl, tel.( 81) 5384301

Studenckie Koło Naukowe „PLASMATIC”
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
opiekun koła: dr hab. inż. Joanna Pawłat, profesor Uczelni kontakt: j.pawlat@pollub.pl, tel.( 81) 5384292

Studenckie Koło Naukowe Informatyki „PENTAGON”
Katedra Informatyki
tel.( 81) 5384349

Studenckie Koło Naukowe Napędów i Automatyki
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
opiekun koła: dr inż. Piotr Filipek
kontakt: piotr.filipek@pollub.pl, tel.( 81) 5384341

Studenckie Koło Naukowe Elektroników „MICROCHIP”
Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
opiekun koła: dr inż. M. Maciejewski
kontakt: m.maciejewski@pollub.pl, tel.( 81) 5384309

Studenckie Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników „SEMICON”
Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
opiekun koła: dr inż. A. Kociubiński
kontakt: a.kociubinski@pollub.pl, tel.( 81) 5384309

Studenckie Koło Naukowe SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) przy Politechnice Lubelskiej
Katedra Elektroenergetyki
opiekun koła: dr inż. Zbigniew Połecki
kontakt: z.polecki@pollub.pl, tel.( 81) 5384335

Koło Naukowe Systemy Operacyjne i Programowanie         Katedra Informatyki                                                            opiekun: dr inż. Maciej Pańczyk                                               kontakt: m.panczyk@pollub.pl, tel. (81) 5384609


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Studenckie Koło Naukowe Drogowców i Mostów
Katedra Dróg i Mostów
opiekun koła: mgr inż. Michał Jukowski
kontakt: m.jukowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384383
opiekun koła: mgr inż. Marcin Dębiński
kontakt:m.debinski@pollub.pl, tel.( 81) 5384375

Studenckie Koło Naukowe Technologii Budownictwa „AEDIFICATIO”
Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
opiekun koła: mgr inż. Michał Tomczak
kontakt: m.tomczak@pollub.pl, tel.( 81) 5384441

Studenckie Koło Naukowe Malarstwa i Rysunku „MIR”
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
opiekun koła: mgr inż. arch. Karol Krupa
kontakt: k.krupa@pollub.pl, tel.( 81) 5384841

Studenckie Koło Naukowe Architektury Współczesnej
Katedra Architektury Współczesnej
opiekun koła: dr hab inż. arch. Jan Wrana, profesor Uczelni
kontakt: jan.wrana@gmail.com, tel.( 81) 5384454
opiekun koła: mgr inż. arch. Olga Skoczylas
kontakt: o.skoczylas@pollub.pl, tel.( 81) 5384454

Studenckie Koło Naukowe Konserwacji Zabytków „SGRAFFITO”
Katedra Konserwacji Zabytków
opiekun koła: dr inż. Maciej Trochonowicz
kontakt: m.trochonowicz@pollub.pl, tel.( 81) 5384412

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki i Grafiki Inżynierskiej
Katedra Mechaniki Ciała Stałego

opiekun koła: dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska
kontakt: e.zarzeka-raczkowska@pollub.pl, tel.( 81) 5384439

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Naturalnego „ARCHINATURE”
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Katedra Budownictwa Ogólnego
opiekun koła: dr inż. arch. Natalia Przesmycka
kontakt: n.przesmycka@pollub.pl, tel.(81) 5384640
opiekun koła: dr inż. Przemysław Brzyski
kontakt: p.brzyski@pollub.pl, tel.( 81) 5384448


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska
opiekun koła: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
kontakt: l.pawlowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384402

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej „GRUPA OGNIWO”
Katedra Odnawialnych Źródeł Energii
opiekun koła: dr Sławomir Gułkowski
kontakt: s.gulkowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384654

Studenckie Koło Naukowe „FOR&AGAINST”
Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
opiekun koła: dr hab. inż. Marcin Widomski, profesor Uczelni
kontakt: m.widomski@pollub.pl, tel.( 81) 5384781

Studenckie Koło Naukowe Zaawansowanego                          Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego          opiekun: dr inż. Andrzej Raczkowski                                          kontakt: a.raczkowski@pollub.pl, tel. (81) 5384780


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Studenckie Koło Naukowe Pollub.my Marketing                    Katedra Marketingu                                                                      opiekun koła: dr inż. Agnieszka Bojanowska                    kontakt: a.bojanowska@pollub.pl, tel. (81) 5384468

Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Informatyki
Katedra Organizacji Produkcji
opiekun koła: dr Tomasz Cieplak
kontakt: t.cieplak@pollub.pl, tel.( 81) 5384567

Studenckie Koło Naukowe Etyki Biznesu „ETOS”
Katedra Zarządzania
opiekun koła: dr Marzena Cichorzewska
kontakt: m.cichorzewska@pollub.pl, tel.( 81) 538436

Studenckie Koło Naukowe Menedżerów
Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
opiekun koła: prof. dr hab. Ewa Bojar
kontakt: e.bojar@pollub.pl, tel.( 81) 5384526

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
opiekun koła: dr inż. Monika Kulisz
kontakt: m.kulisz@pollub.pl, tel.( 81) 5384483

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Finansami „PROFIT” Katedra Finansów i Rachunkowości                                                   kontakt: tel. (81) 5384691


WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI

Studenckie Koło Naukowe Automatyki Pomiarów i Sterowania „KNAPIS”
Katedra Podstaw Techniki
kontakt: tel.( 81) 5384489

Studenckie Koło Naukowe „INFONABI”
Katedra Metod i Technik Nauczania
opiekun koła: dr Robert Lis
kontakt: robert.lis@pollub.pl, tel.( 81) 5384498

Studenckie Koło Naukowe „KWATERNION”
Katedra Matematyki
opiekun koła: dr hab. Anna Kuczmaszewska, profesor Uczelni
kontakt: a.kuczmaszewska@pollub.pl, tel.( 81) 5384627

Studenckie Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej „AnimGRAF”
Katedra Podstaw Techniki
kontakt: tel.( 81) 5384489

Studenckie Koło Naukowe Projektantów Nowoczesnych Aplikacji Internetowych „GRUPA RIA”
Katedra Podstaw Techniki
opiekun koła: mgr inż. Barbara Buraczyńska
kontakt: b.buraczynska@pollub.pl, tel.( 81) 5384453

Erasmus Student Network Lublin
University of Technology
opiekun koła: dr inż. Mirosław Malec
kontakt:esnlut@pollub.pl
www.lut.esn.pl