Projekt pt. "MANAGER DESIGNER"

Projekt "MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju"

- Beneficjent: Politechnika Lubelska

- Okres realizacji projektu: 01.01.2017 -  31.07.2019

- Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i nauki

- Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Cel projektu: zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Politechniki Lubelskiej dzięki wyposażeniu ich w kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne, analityczne, w zakresie przedsiębiorczości pożądane przez pracodawców, rynek pracy do momentu zakończenia kształcenia

Wartość projektu: 1 116 768,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 083 264,96 zł