Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej"

Tytuł Projektu: PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:  01.06.2018 r. do 31.12.2021 r.   

Projektodawca: Politechnika Lubelska

Wartość projektu: 11 850 356,90 zł

Dofinansowanie: 11 494 844,90 zł

Wkład własny: 355 512,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie konkurencyjności i jakości kształcenia na Politechnice Lubelskiej poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju PL wspartego informatycznym narzędziem zarządzania, skierowanego do osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, kadry Uczelni i odpowiadającego na dynamiczne zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

  1. Uruchomienie nowego kierunku na studiach II stopnia na Wydziale Mechanicznym Inżynieria procesowa i robotyka, dostosowanego do potrzeb społeczno- gospodarczych;
  2. Realizacja płatnych staży studenckich, umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności oraz pozyskanie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez studentów studiów II stopnia kierunków: Elektrotechnika, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna, Transport, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska;
  3. Implementacja nowoczesnej Platformy Zaawansowanych Usług PL (PZU)- informatycznego narzędzia zarządzania uczelnią;
  4. Udział kadry zarządczej, administracyjnej i dydaktycznej w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych (podnoszących kompetencje zarządcze.

 Więcej informacji na stronie internetowej http://pl2022.pollub.pl/