Działalność Badawcza

Dostępne formularze:

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Ujednolicony wykaz czasopism obowiązujący przy ocenie jednostek naukowych w 2018 r.:

część A

część B

część C

Lista czasopism MNiSW 2013 (część A, część B, część C)

Lista czasopism MNiSW 2014 (część A, część B, część C)

Lista czasopism MNiSW 2015 (część A, część B, część C)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.