Wykaz uzyskanych przez Politechnikę Lubelską patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wykaz opublikowanych zgłoszeń patentowych

Wykazy

  • patentów na wynalazki,
  • praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • praw ochronnych na znaki towarowe,
  • praw z rejestracji na wzory przemysłowe,

znajdują się w załącznikach u dołu strony

Bazę administruje rzecz. pat. mgr inż. Maciej Nowicki, tel. 81 538 41 31

Statystyka

Liczba zgłoszeń patentowych

Rok zgłoszenia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Politechnika Lubelska

61

87

63

85

52

93

Wydział Mechaniczny

53

72

39

51

27

56

Wydział Inżynierii Środowiska

5

7

13

18

12

7

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

-

3

8

14

8

25

Wydział Budownictwa i Architektury

3

3

3

2

5

5

Wdział Podstaw Techniki

-

2

-

-

-

-

Liczba decyzji o udzielaniu patentu

Rok wydania decyzji

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Politechnika Lubelska

20

39

80

87

86

71

Wydział Mechaniczny

6

30

61

62

61

44

Wydział Inżynierii Środowiska

6

3

5

11

11

13

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

6

4

12

10

8

12

Wydział Budownictwa i Architektury

-

1

1

3

5

2

Wdział Podstaw Techniki

2

1

1

1

1

-