Sukcesywne usługi

Informujemy, iż od 20 kwietnia 2018 r. usługi napraw i przeglądów pogwarancyjnych kopiarek dla naszej Uczelni świadczy firma"P.H.Z GAMA" Włodzimierz Gaweł Lublin, zgodnie z podpisaną umową nr KZ 18/2018, obowiązującą do 19  kwietnia 2019.
Zgłoszenia proszę składać:
Telefonicznie: 81 525 61 93 lub e-mail: info@gama.lublin.pl

Informujemy, iż od 28 lutego  2018 r. firma RESET – PC W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams, Lublin, świadczy usługi dla naszej Uczelni w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów i monitorów, będących własnością Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ - 08 /2019, obowiązuje do 28 lutego 2019.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
81 534 26 83 lub 81 532 04 25 lub e-mail: piotrr@reset-pc.com.pl / office@reset-pc.com.pl

Informujemy, iż od 12 lutego  2018 r. firma "LASERVIS" Bartosz Janecki, Lublin, świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z wymianą części zamiennych, w ramach serwisu pogwarancyjnego, będących na stanie Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ 07/2018, obowiązuje do 12 lutego 2019.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
tel.  81 745 31 54 lub tel. kom. 501 77 66 58

Informujemy, iż od 09 listopada  2017 r. firma „PW ANTIQUA- Andrzej Trzciński" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy pieczątek na potrzeby Uczelni w roku 2017/18.
Umowa nr KZ 31/2017, obowiązuje do 09 listopada 2018.
Zamówienia proszę kierować do Pani Iwony Wiejak   - tel 081 538 41 59  (pok. nr 1)

Informujemy, iż od 04 lipca  2017 r. firma „INTRO DRUK - Pracownia Poligraficzno Introligatorska" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy na druki studenckie w roku akademickim 2017/2018
Umowa obowiązuje do 04 lipca 2018.
Zamówienia proszę kierować do Pani Anny Kowalczyk    - tel 081 538 41 83 (pok. nr 2)

Informujemy, iż od 01.07.2018 firma Poczta Polska S.A.  świadczy usługi pocztowe i kurierskie.
Umowa KZ/28/2018 obowiązuje do 30.06.2019r.

Zgłoszenia proszę kierować pod nr infolinii 804 104 104