Marek Opielak

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak

Rektor Politechniki Lubelskiej 1.10.2008-31.08.2012

W 1974 r. ukończył Wydział Mechaniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, uzyskując dyplom inżyniera mechanika. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie na stanowisku inżyniera ds. badań. W 1976 r., po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, rozpoczął pracę w Zakładzie Maszyn Spożywczych WSInż. na stanowisku asystenta. W 1980 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w roku 1997 stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej – maszyn przemysłu spożywczego. W latach 1999-2002 był członkiem Senatu PL. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 2000-2011 kierował Katedrą Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechniki Wydziału Mechanicznego. W latach 2002-2005 i 2005-2008 był prorektorem ds. ogólnych PL. W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję Rektora PL. Od 2006 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego.

W kadencji 2002-2005 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji, a w kadencji 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” oraz członka rady programowej ogólnopolskich czasopism „Postępy techniki przetwórstwa spożywczego” oraz „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”. Jest także członkiem rad programowych czasopism: „Nauka i Technika” (wyd. w Politechnice w Mińsku) i „Problemy trybologii” (wyd. na Ukrainie). Jest członkiem sekcji techniki Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członkiem Wydziału IV Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w kadencji 2003-2006 członkiem Komisji XII – Budowy i Eksploatacji Maszyn, Komisji V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Komisji II – Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddziału PAN w Lublinie. Należy również do Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Jest autorem bądź współautorem ponad 200 publikacji naukowych (w tym 20 książek, monografii i skryptów) oraz 12 patentów i wzorów użytkowych.
Od 1991 r. jest biegłym z listy Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. 30 sierpnia 2012 r. został pełnomocnikiem prezydenta miasta Lublin ds. współpracy ze wschodnioeuropejskimi uczelniami wyższymi.
Do września 2013 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, natomiast od 11 września 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin.

Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (2004) oraz złotą honorową odznaką Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.

Prof. Marek Opielak jest doktorem honoris causa Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki (2006 r.) oraz Sumskiego Uniwersytetu Państwowego na Ukrainie (2017 r.).
W styczniu 2011 r. znalazł się w gronie naukowców, którzy otrzymali tytuł profesora honorowego Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku, natomiast w październiku 2013 r. otrzymał tytuł profesora honorowego Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.