Włodzimierz Krolopp

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz KROLOPP

Rektor Politechniki Lubelskiej
1990-1993

Urodził się 24 kwietnia 1928 r. w Zduńskiej Woli, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej ukończył w roku 1954. Po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta w Politechnice Łódzkiej, początkowo w Katedrze Fizyki, a następnie w Katedrze Miernictwa Elektrycznego.

Od roku 1960 pracował równocześnie jako kierownik zespołu projektowego opracowującego układy pomiarowo regulacyjne do produkcji włókien sztucznych oraz jako konsultant ds. metrologii w Instytucie Włókiennictwa.

W latach 1962-67 był zatrudniony w Centralnym Biurze Techniki Przemysłu Papierniczego na stanowisku kierownika Wydziału Pomiarów i Automatyki. 

W roku 1967 powrócił do pracy w Politechnice Łódzkiej. W Instytucie Techniki Radiacyjnej podjął badania w dziedzinie chemii radiacyjnej i papiernictwa. Współpracował z Wojskową Akademią Techniczną i zespołami naukowymi Wydziału Chemicznego oraz Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. W roku 1972 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, w zakresie elektrotechniki. Od 1975 r. pracował na stanowisku docenta w Politechnice Świętokrzyskiej, kierując zakładem Elektrotechniki i Telekomunikacji. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1980 w Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

Do Politechniki Lubelskiej został przeniesiony służbowo w 1983 r. Pracę podjął w Wydziale Elektrycznym, gdzie pracował jako kierownik Katedry Automatyki i Metrologii. W latach 1990-1993 prof. dr hab. inż. Włodzimierz J. Krolopp pełnił funkcję rektora Politechniki Lubelskiej. Był to okres dużych zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych, oddziałujących na klimat pracy i stosunki międzyludzkie w społeczności uczelnianej. Kierowanie Uczelnią w tym czasie było trudnym i bardzo poważnym wyzwaniem dla całego kierownictwa, a w szczególności dla rektora. W tych trudnych warunkach żadna ze sfer działalności Uczelni nie osłabła, przeciwnie – Uczelnia wyraźnie się umocniła, zwłaszcza kadrowo.

W zakresie pracy naukowej w ostatnich latach prof. W. J. Krolopp sporo uwagi poświęcał swoim zainteresowaniom, tj. automatyzacji i diagnostyce technicznej maszyn papierniczych oraz problematyce nowszej – wykorzystania światłowodów do przesyłu sygnałów pomiarowych i zasilania odbiorników małej mocy, spektrometrii masowej, tworzenia nowych algorytmów cyfrowej obróbki sygnałów pomiarowych w mikroprocesorowych testerach przemysłowych i systemach kontroli jakości wyrobów. Swoimi pracami i rozwiązaniami inżynierskimi zdobył szerokie uznanie i autorytet jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie.

Opublikował ponad 90 prac, dwie monografie, podręcznik pt.: "Metody i przyrządy pomiarowe" stosowane w Przemyśle Celulozowo-Papierniczym oraz cztery skrypty akademickie obejmujące tematykę elektrotechniki oraz metrologii elektrycznej i elektronicznej. Wykonał również wiele prac zleconych przez różne zakłady przemysłowe; spora ich część została wdrożona w praktyce.

Był recenzentem i promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych i doktorskich oraz habilitacyjnych. Jego osiągnięcia zawodowe i w działalności społecznej zyskały mu uznanie społeczności uczelni, w których pracował oraz władz regionalnych i państwowych.

Prof. Włodzimierz Krolopp zmarł 20 października 2013 r. w Lublinie.