Uczelniana Komisja Wyborcza

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2012-2016 powołany został Uchwałą Nr 47/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz Uchwałami zmieniającymi: Nr 11/2012/II z dnia 29 marca 2012 r. i Nr 18/2012/III z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Przewodniczący:                     
dr inż Jerzy PODGÓRSKI

Zastępcy Przewodniczącego:    
dr Magdalena CZERWIŃSKA
dr inż. Jerzy MONTUSIEWICZ

Sekretarz:                              
mgr inż. Elżbieta LEWANDOWSKA

Członkowie:                           
dr hab inż. Andrzej KOTYRA, prof. PL
dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL
dr inż Konrad KOWALIK
dr inż. Jarosław ZUBRZYCKI
dr inż. Stefan LASKOWSKI
dr Henryk WASĄG
mgr Monika SZABELSKA
mgr inż. Paweł MAGRYTA
stud. Łukasz FURGAŁA

Protokolant:                               
mgr Elżbieta JĘDRUSIAK