Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów władz Uczelni na kadencję 2016-2020 powołany został Uchwałą Nr 48/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r., zmienioną Uchwałami: Nr 9/2016/I z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 17/2016/III z dnia 31 marca 2016 r., Nr 25/2016/IV z dnia 21 kwietnia 2016 r. oraz Nr 16/2018/II z dnia 15 marca 2018 r. 

Przewodnicząca:                      
dr inż. Małgorzata CIOSMAK

Członkowie:                            
prof. dr hab inż. Henryk KOMSTA
dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL
dr hab. Agata ZDYB, prof. PL
dr inż. Korneliusz DUBICKI
dr inż. Sławomir BIRUK
dr inż. Jacek MAJCHER
dr inż. Jolanta SŁOMA
dr hab. inż. Bogdan WIT
dr inż. Wiesław WÓJCIK
mgr inż. Gracjana WOŹNIAK
mgr Izabela PSZCZOŁA-PASIERBIEWICZ
stud. Tomasz PIEŃKOSZ

Sekretarz:                                
mgr inż. Monika BABIUK