Wydziałowe komisje wyborcze

Wydział Mechaniczny

prof. dr hab. inż. Antoni ŚWIĆ - przewodniczący
dr inż. Tomasz GARBACZ
mgr inż. Krzysztof MAJERSKI
mgr inż. Teresa BŁACHNIO-KROLOPP
mgr inż. Stanisław BŁAWUCKI
p. Damian MAJEWSKI

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

dr inż. Krzysztof NALEWAJ - przewodniczący
dr inż. Piotr MURYJAS
dr inż. Mariusz DUK
mgr Monika JUSIAK
mgr inż. Żaklin GRĄDZ
inż. Mateusz HORDYJEWSKI

Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Maciej TROCHONOWICZ - przewodniczący
dr inż. Tomasz LIPECKI
mgr inż. arch. Olga SKOCZYLAS
mgr inż. Agnieszka BUKOWSKA
inż. arch. Katarzyna CZAPLA

Wydział Inżynierii Środowiska

dr hab. Mariola CHOMCZYŃSKA, prof. PL - przewodnicząca
dr hab. inż. Bernard POŁEDNIK, prof. PL
dr inż. Agnieszka ŻELAZNA
mgr inż. Ewelina KRAWCZAK
mgr Anna BADORA
p. Paweł BLIŹNIUK

Wydział Zarządzania

mgr Wojciech KULIK - przewodniczący
dr inż. Marta CHOLEWA-WIKTOR
dr inż. Grzegorz KŁOSOWSKI
dr Bartosz PRZYSUCHA
p. Joanna DRABIK

Wydział Podstaw Techniki

dr inż. Sebastian GNAPOWSKI - przewodniczący
dr inż. Wiesław WÓJCIK
mgr inż. Wojciech ROSA
mgr Hubert HUNEK
inż. Agnieszka JANKOWSKA