Harmonogram czynności wyborczych

1. Harmonogram czynności wyborczych w Politechnice Lubelskiej

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń wyborczych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą publikowane są na stronie KOMUNIKATY UKW.

2. Harmonogram czynności wyborczych przeprowadzanych na wydziałach Politechniki Lubelskiej

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

W związku z rezygnacją dr. hab. inż. Artura Paździora z funkcji dziekana-elekta Wydziału Zarządzania i tym samym koniecznością ponownego przeprowadzenia procedur wyborczych, poniżej znajdują się:

1. zaktualizowany Harmonogram czynności Wyborczych na Wydziale Zarządzania (szczegóły w Komunikacie Nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Zarządzania PL)

Harmonogram czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania PL od dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Komunikat ws. terminów wyborów przedstawicieli pracowników Wydziału Zarządzania do Rady Wydziału Zarządzania oraz Senatu PL

Termin wyborów przedstawicieli pracowników Wydziału Zarządzania PL do Rady Wydziału Zarządzania oraz Senatu PL - 14 lipca 2020 r.

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Termin wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w grupie adiunktów: 9 lipca 2020 r., godz. 10:00, Aula III (WBiA)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń wyborczych na wydziałach Politechniki Lubelskiej publikowane są w komunikatach wydziałowych komisji wyborczych.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

wybory uzupełniające przedstawiciela do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni Wydziału Inżynierii Środowiska odbędą się 14 września 2020 r. o godz. 10:00 w Auli WIŚ
szczegółowe informacje zawiera Komunikat Nr 45 UKW