Harmonogram czynności wyborczych

Harmonogram czynności wyborczych w Politechnice Lubelskiej

1. Harmonogram wydarzeń wyborczych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą:

1) Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy pozostałych nauczycieli akademickich spośród pracowników Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i jednostek międzywydziałowych: 4 marca 2020, godz. 9:00, sala Senatu Politechniki Lubelskiej;

2) Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni oraz do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 6 marca 2020, godz. 8:00, Aula im. Rektora Stanisława Podkowy (Wydział Mechaniczny PL) ;

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmianie uległy terminy poniższych wydarzeń wyborczych w Politechnice Lubelskiej (przedstawione poniżej terminy są uaktualnione o zmiany zgodnie z Komunikatem Nr 17 UKW)

3) Zgłaszanie kandydatów na rektora przez grupy pracowników i grupy elektorów oraz Radę Uczelni: 6 maja 2020 r., godz. 10:00-14:00;

4) Spotkanie społeczności akademickiej Politechniki z kandydatami na rektora: 21 maja 2020 r.;

5) Wybory rektora (również przewodniczącego Kolegium Elektorów Uczelni): 26 maja 2020 r.;

6) Wybory przedstawicieli do Senatu Politechniki Lubelskiej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich spośród pracowników Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i jednostek międzywydziałowych: 25-26 czerwca 2020 r.;

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń wyborczych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą publikowane są w Komunikatach UKW.

 

2. Harmonogram wydarzeń wyborczych przeprowadzanych na wydziałach Politechniki Lubelskiej

W związku ze zmianami dokonanymi w Harmonogramie czynności wyborczych w Politechnice Lubelskiej, zmianie ulegną także terminy przeprowadzania poszczególnych wydarzeń wyborczych na Wydziałach PL. Z chwilą opracowania przez wydziałowe komisje wyborcze nowych harmonogramów, zostaną one opublikowane w komunikatach tychże komisji.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń wyborczych na wydziałach Politechniki Lubelskiej publikowane są w komunikatach wydziałowych komisji wyborczych.